مزیت اندازه گیری میزان هوا پنجره دوجداره

در این مقاله هوای داخل پنجره دوجداره را از نقطه نظرهای مختلف مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

صرفه جویی در مصرف انرژی اولین دلیل بررسی هوای داخل پنجره یا میزان هوابندی پنجره است که موردی جهت ایجاد استانداردها در پنجره است.این اندازه گیری همچنین میتواند از این جهت کاربردی باشد که میتوان با بررسی این میزان ساخت سیستم های گرمایشی و یا سرمایشی هم به درستی تعیین کرد یعنی با توجه به میزان ورود و خروج هوای اندازه گیری شده, سیستم گرمایشی و یا سرمایشی مورد نیاز را ساخت یا فراهم کرد.

هوای داخل ساختمان ها به مقدار کمی باید تعویض شود زیرا هوای داخل اتاق ها دچار آلودگی میشود و برای بازگردانی هوای تازه باید این تعویض صورت گیرد و این کار یا از طریق سیستم های تهویه صورت میپذیرد یا از از طریق درب و پنجره اتاق ها.

بر اساس یکسری بررسی های به عمل آمده توسط دانشمندان در کشور کانادا, درب و پنجره دوجداره و در کل تمامی درب و پنجره هایی که هوابندی درستی ندارند یا در کل فاقد آن هستند حدود 60% از کاهش گرما در زمستان و 45% از جذب گرما در تابستان را موجب میشوند. این نتایج در اتاق های اداری که پنجره های آنها حدودا یک سوم فضای دیوار آن اتاق را شامل میشود و همچنین باد دارای سرعت زیادی میباشد, انجام شده است. بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که کنترل میزان هوا اهمیت زیادی در مصرف انرژی و همچنین تهویه مطبوع را شامل میشود.

بر این اساس یکی از معیارهای بسیار مهم در انتخاب درب و پنجره دوجداره و در حالت کلی هر پنجره ای میزان هواگیری میباشد و این معیار باید قبل از نصب پنجره هم بررسی شود.

بر اساس مقدار جریان هوا از پنجره دوجداره میتوان آنها را گروه های مختلف بر طبق اختلاف در فشار هوا را داد. این گروه تعیین شده را متخصصین و مهندسین میدهند تا میزان حرارت ناشی از جریان هوا را بتوانند اندازه گیری کنند.

اشتراک مطلب در شبکه های اجتماعی

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn